2020, op naar ISO 27001

Sinds 20 februari 2017 mag Kinamo zich een ISO9001:2015 gecertificeerde onderneming noemen. In 2020 zetten we ons certificatie traject verder en streven we naar een ISO 27001 certificatie.

Met de ISO9001 norm hebben we reeds ons streven naar kwaliteit binnen onze onderneming in de verf gezet. Met de ISO27001 norm wensen we eveneens onze inspanningen op vlak van informatiebeveiliging te onderstrepen.

Waarom de ISO9001?

ISO9001 is wereldwijd de erkende norm op het gebied van kwaliteitsmanagement. Bedrijven die dit kwaliteitssysteem hanteren streven naar het leveren van kwalitatieve producten en diensten. Het doel is niet enkel dat deze de wensen van klanten beantwoorden maar ook overtreffen.

Het behouden van deze norm is gekoppeld aan een permanent audit schema: onze onderneming wordt minstens twee maal per jaar ge-audit door een officieel ISO kwaliteitsbureau.

Een aanpak op maat en een persoonlijk aanpak zijn de twee fundamenten waarop Kinamo voortgaat. Elke dag streven we ernaar om een zo goed mogelijke dienstverlening aan onze klanten te bieden. Een permanente evolutie zorgt er voor dat we steeds beantwoorden aan de verwachtingen en noden van onze klanten.

Het is ons doel om kwaliteitsvolle hosting oplossingen en professionele diensten aan onze klanten aan te bieden. De ISO9001 norm onderstreept deze doelstelling, zo blijft het niet enkel bij een slagzin, maar valideren we ook de inhoud.


Eén van de concrete voorbeelden van het kwaliteitssysteem in de praktijk is het feit dat we alle support tickets de dag zelf proberen te beantwoorden. De gemiddelde antwoord tijd van een ticket bij Kinamo ligt dan ook tussen 1 à 4u.

Sinds een aantal maanden hebben we ook een rating systeem toegevoegd aan onze support. Bij het afsluiten van een support ticket kan een klant eventueel kiezen om zijn ervaring te delen met ons.

Sinds het invoeren van de score hebben we een gemiddelde positieve rating van 98%. De reacties van onze klanten op het rating systeem zijn zeer positief. Bovendien halen we heel wat waardevolle input uit de feedback van onze klanten waardoor we verder kunnen evolueren.

In 2020 gaat Kinamo voor ISO27001 certificatie

De ISO27001 norm (officieel ISO/IEC 27001) is een internationaal erkende norm op het gebied van informatiebeveiliging.

Veiligheid staat sowieso hoog in het vaandel bij Kinamo. Naast fysieke beveiliging en de nodige processen rond hardware beveiliging, volgen wij ook software security updates op. Dagelijks verwerken wij nieuwe patches en security updates. We hebben ook periodieke overleg momenten waarin we updates en beveiligingsaanpassingen bespreken en doorvoeren.

Om de ISO 27001 certificatie te behalen zijn grondige voorbereiding, reviews en interne en externe audits nodig.

De certificatie wordt niet behaald in 1-2-3. We zijn reeds een paar maanden bezig met het in kaart brengen van onze belangrijkste processen. De ISO9001 certificatie helpt hier uiteraard bij.

Door het behalen van een ISO 27001 certificering willen we aantonen dat Kinamo voldoet aan alle eisen op vlak van informatiebeveiligingsrisico’s. We hopen hiermee verder te beantwoorden aan de steeds hogere eisen naar kwaliteit en informatiebeveiliging die onze klanten hebben.