• Data protection & de moeite doen

  Naar aanleiding van ‘Data Protection Day’ op 28 januari vroegen we hier intern aan de collega’s Systeembeheerders waar ze aan dachten bij het horen van ‘Data Protection’.

  Onze collega Koen deelde alvast een blogpost waarin hij tips gaf om in te schatten of een website veilig is. Hij gaf ons ook stof tot nadenken rond de opslag van onze data zoals documenten en foto’s in de cloud.

  In 2006 heeft de Raad van Europa 28 januari uitgeroepen tot Data Protection Day. Bij Kinamo vonden we dat 1 dag per jaar om data protection en privacy onder de aandacht te brengen misschien wat te kort. Op 1 februari is het ook nog eens change your password day. Nog een feestdag om ons even extra te laten stilstaan bij online privacy en onze dataveiligheid. Daarom vroegen we ook aan Sophie waar ze aan dacht bij het horen van ‘Data Protection’.

  Lees meer
 • Dataprotection & privacy

  In 2006 heeft de Raad van Europa 28 januari uitgeroepen tot data protection day. Het doel van deze dag is om Europese burgers beter te informeren over hun rechten betreffende het gebruik van hun persoonsgegevens door overheden, bedrijven en andere organisaties. Ook bedrijven en organisaties worden op deze dag aangespoord de bescherming van persoonsgegevens te verbeteren.

  Bij Kinamo vonden we dat 1 dag per jaar om data protection en privacy onder de aandacht te brengen misschien wat te kort. Daarom gaan we de komende dagen nog even door op het thema.

  Lees meer
 • De impact van GDPR op WHOIS

  Zit uw inbox ook vol met mails van allerlei bedrijven over privacy verklaringen en aanpassingen naar aanleiding van de invoegen treden van de GDPR wet? Ook WHOIS, het protocol waarmee u namen en contactgegevens van domeinnamen kan opzoeken heeft aanpassingen moeten doen om in lijn te zijn met de GDPR wet.

  Ter herinnering: GDPR staat voor de algemene verordening gegevensbescherming. Deze verordening is van kracht vanaf 25 mei. De bedoeling van de wet is om internetgebruikers meer informatie en controle te bieden met betrekking tot de gegevens die zij online delen.

  Ontdek onze blogposts over GDPR en de impact van GDPR op uw KMO voor meer informatie.

  Lees meer

 • Kinamo en GDPR

  Op 25 mei 2018 gaat de Europese wetgeving van kracht rond de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) of General Data Protection Regulation of GDPR. Er gaat de laatste tijd geen dag voorbij of je hoort wel iets rond GDPR. De afgelopen weken krijgt men dan ook bijna iedere dag wel een mail over de aanpassing van het privacy beleid.

  Veiligheid en privacy zijn ook voor Kinamo een top prioriteit, ook wij voeren een aantal aanpassingen door aan ons privacy beleid en verduidelijken hoe wij omgaan met uw gegevens. Hier kan je lezen wat de Europese GDPR wetgeving betekent voor jouw verhouding tot Kinamo.

  Lees meer

 • De impact van GDPR wetgeving op de KMO

  U heeft er allicht reeds over gelezen: de aangepaste GDPR of General Data Protection Regulation van de Europese Unie is een feit. Vanaf 25 mei 2018 treedt de omstreden richtlijn rond bescherming en beveiliging van persoonlijke gegevens in.

  Wat is GDPR?

  Maar wat is deze – ondertussen haast beruchte – GDPR wetgeving? Welk is de impact op uw organisatie en hoe komt ook u in aanmerking om te voldoen aan de (strenge) vereisten?

  GDPR (ook gekend als AVG of Algemene Verordening Gegevensbescherming) legt vast in regels hoe u moet omgaan met het beheer en beveiligen van persoonlijke gegevens van Europese burgers.
  Concreet moet u als organisatie of bedrijf kunnen voorleggen welke gegevens u verzamelt, u deze gebruikt of beheert en hoe u zal zorgen dat deze voldoende beveiligd zijn tegen schadelijke invloeden van binnen- en buitenaf, ongeacht of het nu gaat over gegevens die u intern behandelt, door gebruik te maken van een cloud infrastructuur of zelfs infrastructuur buiten de EU.

  Het Internet is reeds bezaaid met artikels over monsterboetes van tot 4% van uw jaarlijkse omzet bij het niet voldoen aan deze richtlijnen. Rapportage van “data lekken” is een must en u kan maar beter zorgen dat uw hele infrastructuur over een stevig security plan beschikt.
  Hoewel één van de klassieke regels is “de soep wordt nooit zo heet gedronken…” is dit helaas hier wel het geval.

  In een modern tijdperk waar uw organisatie gebruik maakt van cloud diensten, allicht in aanraking komt met enige vorm van gegevensverwerking van personen (klanten en/of medewerkers) is GDPR van toepassing op grote ondernemingen, maar ook kleine ondernemingen en andere organisaties.
  Uit studies blijkt dat weinig organisaties reeds bezig zijn met voorbereiding, of enige vordering geboekt hebben in het opstellen van een actieplan.

  Op welk soort onderneming is GDPR van toepassing?

  De officiële GDPR richtlijn is van toepassing op beheerders van gegevens en verwerkers van gegevens. Beide “partijen” zijn dan ook in een definitie te gieten:

  De beheerder – “de natuurlijke of legale persoon, publieke autoriteit, agentschap of instantie die alleen of met anderen het doel en de middelen bepaalt van verwerken van persoonlijke gegevens”. Met andere woorden als u zelf gegevens verzamelt en bewaard voor marketing doeleinden – wij geven maar een voorbeeld – dan valt u onder de rol van “beheerder” (data controller).

  De verwerker  – “de natuurlijke of legale persoon, publieke autoriteit, agentschap of instantie die de gegevens verwerkt in opdracht van de beheerder”. Om terug te komen op ons voorbeeld: als u gegevens verzamelt en bewaard voor marketing doeleinden en u doet dit via een cloud provider dan moet ook uw cloud provider in regel zijn met de GDPR wetgeving, zij zijn immers de “verwerker” (data processor).

  Opgelet, de beheerder is verantwoordelijk voor het naleven van de richtlijnen van de verwerker!
  Maar… de verwerker van persoonlijke gegevens moet ook beantwoorden aan bepaalde regels en rapportages over de manier waarop zij de gegevens verwerken.

  Hoe kan uw onderneming GDPR compliant zijn?

  Wij hebben alvast voor u de meest cruciale punten van GDPR hier onder geplaatst. Deze gegevens zijn uiteraard beschikbaar op de Officiële GDPR website.

  Uitgebreide jurisdictie
  De regels zijn van toepassing op elk bedrijf dat gegevens van EU burgers verwerkt, ongeacht de fysieke locatie van het bedrijf. Dus als uw fysiek kantoor niet op EU grondgebied ligt maar u verwerkt gegevens van EU burgers, bent u nog steeds verantwoordelijk.

  Toestemming voor gebruik van de gegevens
  Ondernemingen moeten toestemming hebben van het individu om deze gegevens ge bewaren en te beheren en dienen ook uit te leggen hoe zij deze gegevens zullen gebruiken, en waarom.

  Verplichte rapportage van data lekken
  Voortaan zijn ondernemingen en organisaties verplicht om een data lek te rapporteren aan de bevoegde instantie binnen 72 uur van de vaststelling van het data lek, tenzij het gaat om een beveiligingslek dat geen impact heeft op “de rechten en vrijheden van het individu”.

  Recht op inzage
  Bedrijven moeten aan elk individu dat hiervoor een aanvraag indient een elektronische kopij bezorgen van de bewaarde gegevens, inclusief informatie over hoe deze bewaard wordt, waar en voor welk doel.

  Recht op verwijderen
  EU burgers kunnen de data beheerder vragen om niet alleen hun gegevens te wissen maar ook om deze niet langer te laten gebruiken door derde partijen, welke op hun beurt ook verplicht zullen worden om deze gegevens niet langer te gebruiken.

  Overdraagbaarheid
  De nieuwe richtlijn geeft individuen eveneens de mogelijkheid om hun gegevens over te zetten van de ene beheerder naar een andere beheerder. Dit wil concreet zeggen dat – op aanvraag – bedrijven of organisaties een middel moeten voorzien zodat het individu eenvoudig de data in een leesbaar formaat kan doorgeven.

  Privacy by design
  Dit is een cruciale regel én ongetwijfeld een van de belangrijkste wijzigingen in GDPR. Vroeger kon men met de intentie “wij zorgen voor voldoende beveiliging” rondom de nood aan het implementeren van een grondige beveiliging fietsen/ Door het invoeren van de Privacy by Design regel moet voortaan beveiliging voorzien worden in producten/diensten en processen vanaf de dag van implementatie!

  Data Protection Officer (DPO)
  Zowel de data beheerder als data verwerker dienen te beschikken over een “DPO” of “Data Protection Officer”. De DPO kan een externe partij zijn, nieuwe medewerker of een lid van de organisatie. Opgelet, er zijn uitzonderingen, niet iedereen dient een DPO aan te stellen!

  Hoe kan Kinamo helpen met GDPR compliance?

  Als doorgewinterde cloud provider heeft Kinamo door de jaren heen grondige ervaring opgebouwd omtrent beveiliging van IT infrastructuren maar ook verwerking, beheer en logging van gegevens.
  Is GDPR een “IT” only verhaal? Zeker niet… Wij zijn ons dan ook bewust van het feit dat het GDPR compliant krijgen van uw organisatie een frisse kijk vereist van uw ervaring als beheerder van uw eigen processen en de toegevoegde waarde van Kinamo voor het optimaliseren van de digitale processen in uw organisatie.

  U wil eens praten over GDPR in uw organisatie? Wij zetten de koffie alvast klaar!

  Contacteer ons